Menu

Beskæftigelseskrav

G-dage skal udbetales, såfremt medarbejderen inden for de sidste 4 uger har modtaget løn fra arbejdsgiveren svarende til sammenlagt fuld…

G-dage skal udbetales, såfremt medarbejderen inden for de sidste 4 uger har modtaget løn fra arbejdsgiveren svarende til sammenlagt fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger. Beskæftigelseskravet er dermed opfyldt, såfremt medarbejderen sammenlagt har opnået 74 timers beskæftigelse inden for de sidste 4 uger. Hvis der i de sidste 4 uger…