Menu

Betalingstidspunkt

Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelsen snarest muligt og senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret, eller efter at medlemmet har afgivet…

Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelsen snarest muligt og senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret, eller efter at medlemmet har afgivet tro- og loveerklæring om kravet.