Menu

G-dage ved ledighed

Dagpengegodtgørelsen udgør i 2020 kr. 881,00 pr. ledighedsdag og er en fast sats. Ved ledighed på 4 timer eller derunder…

Dagpengegodtgørelsen udgør i 2020 kr. 881,00 pr. ledighedsdag og er en fast sats. Ved ledighed på 4 timer eller derunder betales en godtgørelse svarende til halvdelen af højeste dagpengebeløb, kr. 441,00. Ved ledighed på over 4 timer betaler arbejdsgiveren fuld dagpengegodtgørelse. Den 1. og 2. ledighedsdag er de to første…