Menu

Hjemsendelser

Ved hjemsendelser på grund af materialemangel, vejrlig og lignende skelnes mellem hjemsendelser af en varighed over 4 timer, hvor der…

Ved hjemsendelser på grund af materialemangel, vejrlig og lignende skelnes mellem hjemsendelser af en varighed over 4 timer, hvor der skal betales fuld dagpengegodtgørelse og hjemsendelser af en varighed på 4 timer eller derunder, hvor der skal betales halv dagpengegodtgørelse. Arbejdsgiver skal betale for den samlede ledighed, der er på…