Menu

Nyt job

Medarbejdere, der umiddelbart overgår i et andet job, har ikke ret til at betaling af G-dage, da de ikke er…

Medarbejdere, der umiddelbart overgår i et andet job, har ikke ret til at betaling af G-dage, da de ikke er ledige. Arbejdsgiveren er berettiget til, før der udbetales dagpengegodtgørelse, at kræve erklæring om, at arbejdsophøret medfører ledighed. Se nærmere nedenfor under Tro- og loveerklæring og oplysningspligt.