Aftale om håndtering af krænkende handlinger

Overenskomstparterne GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal i regi af SAMGO (Samarbejdsforum for det Grønne Område) har indgået aftaleo m…

Overenskomstparterne GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal i regi af SAMGO (Samarbejdsforum for det Grønne Område) har indgået aftaleo m at de nu kan varetage håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane inden for parternes overenskomstområder. Med aftalen varetager SAMGO inden for landbrug, skovbrug, gartneri, agroindustri m.fl.) opgaven med…