Pr. 1. marts 2024

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 49,49 % og 51,46 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5…

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 49,49 % og 51,46 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5 %. Lønmodtagere, der i henhold til ferieloven modtager løn under ferien, har krav på et ferietillæg på 1 %. Søgnehelligdags og fridagsbetaling Opsparingen til søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udgør 6,75% af…