Pr. 1. januar 2020

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 42,8 % og 44,1 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5…

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 42,8 % og 44,1 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5 %. Lønmodtagere, der i henhold til ferielovens §23 modtager løn under ferien, har krav på et ferietillæg på 1 %. Søgnehelligdags og fridagsbetaling Opsparingen til søgnehelligdags- og fridagsbetaling udgør 6,75%…