Plejeorlov

Under visse betingelser har medarbejderen ret til dagpenge og/eller fravær til pasning af alvorligt syge eller døende nærtstående. Det kan…

Under visse betingelser har medarbejderen ret til dagpenge og/eller fravær til pasning af alvorligt syge eller døende nærtstående. Det kan f.eks. være for at passe et alvorligt sygt barn eller ægtefælle. Der gælder forskellige regelsæt, som giver ret til betaling af dagpenge under denne orlov – herunder serviceloven og barselsloven.…