Menu

Apsi Handel og Service ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR nr. 40931260

FH har den 6. januar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående…

FH har den 6. januar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Apsi Handel og Service ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR nr. 40931260
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 16. januar 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.