Bandil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 41374853

FH har den 18. juni 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 18. juni 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Bandil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 41374853

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 30. juni 2020.

Når sympatikonflikten træder i kraft, må ingen medlemmer af 3F, HK Handel eller Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.