Ejendomsselskabet PJK ApS, Teglværksvej 4, 4534 Hørve, CVR nr. 43878190

FH har d. 9. maj fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er iværksat…

FH har d. 9. maj fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

  • Ejendomsselskabet PJK ApS, Teglværksvej 4, 4534 Hørve, CVR nr. 43878190
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft

fredag, den 19. maj 2023 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for s ovennævnte virksomhed.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslet indebærer.