Geldorff ApS, cvr. nr. 42092215

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Geldorff ApS, cvr. nr. 42092215. Hovedkonflikteniværksat med henblik…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Geldorff ApS, cvr. nr. 42092215. Hovedkonflikteniværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

torsdag, den 23. september 2021 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.