Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505

FH har den 21. september 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 21. september 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 1. oktober 2020.

Når sympatikonflikten træder i kraft må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.