Menu

Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505

GLS-A har fra 3F Den Grønne Gruppe, Dansk Metal og HK Privat den 14. september 2020 modtaget 1. sympatikonfliktvarsel vedr.…

GLS-A har fra 3F Den Grønne Gruppe, Dansk Metal og HK Privat den 14. september 2020 modtaget 1. sympatikonfliktvarsel vedr. følgende virksomhed::

  • Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505

Der er alene tale om et 1. sympatikonfliktvarsel, hvorfor tidspunktet for sympatikonfliktens ikrafttræden endnu ikke er oplyst. GLS-A vender tilbage, når der modtages 2. sympatikonfliktvarsel. Tidspunktet for ikrafttræden af sympatikonflikten vil blive meddelt med mindst 7 dages varsel ved 2. sympatikonfliktvarsel. Hovedkonflikten er iværksat pr. 9. september 2020.

Når sympatikonflikten træder i kraft, må ingen medlemmer af 3F, Dansk Metal og HK Privat, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.