Økologisk Gartneri Lykkesholm ApS, Skovstrupvej 45, 5690 Tommerup, CVR-nr. 43363441

FH har den 11. juli 2024 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 11. juli 2024 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Økologisk Gartneri Lykkesholm ApS, Skovstrupvej 45, 5690 Tommerup, CVR-nr. 43363441
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Privat og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 20. juli 2024.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Privat eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.