Menu

Lagt op d. 19. juni 2020

Udenrigsministeriet har tidligere udstedt en rejsevejledning, der fraråder alle ikke-nødvendige rejser til og med den 31. august 2020 til alle lande. Siden den 15. juni har det dog været muligt at rejse til Island, Norge og Tyskland, med opfordring om at rejse med ekstra forsigtighed.
Den 18. juni meddelte udenrigsministeriet i en pressemeddelelse at der fra den 27. juni må påregnes yderligere åbning af grænser i EU- og Schengenområdet samt UK. Hvilke lande der konkret åbnes, og hvornår det sker afgøres løbende ud fra en af Udenrigsministeriet udarbejdet model, der fastsætter en række objektive kriterier der bliver afgørende, herunder blandt andet et lav antal smittede.

Læs hele Udenrigsministeriets pressemeddelelse her
Se Udenrigsministeriets rejsevejledning her.

Isolation efter ferie til udlandet
Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at undgå smittespredning, hvis man kommer hjem fra en rejse i udlandet til en af de lande, hvortil det på afrejse tidspunktet frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

Hvis en jeres medarbejdere rejser til udlandet i sommerferien
Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning alligevel vælger at rejse på sommerferie til et land hvor myndighederne fraråder rejser til vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderen er kommet hjem.

14 dage med hjemmeisolation vil  som udgangspunkt være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller måske kan medarbejderen afvikle yderligere feriedage, feriefridage eller afspadsering.  Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil denne situation kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt derfor GLS-A,  hvis I oplever denne situation.

Hvis medarbejderen vælger at rejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning og bliver smittet med Covid-19 under sommerferien, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, hvilket vil medføre at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt derfor GLS-A,  hvis I oplever denne situation.

Information til virksomhedens medarbejdere
GLS-A vil anbefale, at I som arbejdsgivere informerer om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet denne sommer, som følge af Corona-krisen. Samtidig er det vigtigt at holde sig opdateret på, hvilke lande det løbende bliver åbnet op.

Ovenstående er med forbehold for ændringer i den nuværende situation og alle opfordres til løbende at følge udvikling i Coronasituationen og myndighedernes anbefalinger.  

I er velkommen til at kontakte GLS-A, såfremt der er yderligere spørgsmål.

 

Cookie- og privatlivspolitik