Lagt op d. 14. august 2018

Der sker tilbagevendende alvorlige ulykker med gyllebeholdere. Men også episoder, hvor det blot var held, at der ikke skete noget alvorligt. Derfor bør du kontrollere din gyllebeholder cirka en gang i kvartalet.

Der er omkring 26.000 gyllebeholdere i Danmark. I 2018 er der sket ikke mindre end to alvorlige ulykker med gyllebeholdere. Den ene med dødelig udgang. Det er desværre ikke et særsyn, for hvert år kan Arbejdstilsynet registrere alvorlige ulykker på grund af gyllebeholdere.

De alvorlige ulykker sker oftest, når gyllebeholderen nedtages eller vedligeholdes, eller fordi den kollapser på grund af dårlig tilstand. Derfor er det vigtigt, du holder øje med din gyllebeholder og tjekker den jævnligt.

Det betaler sig
Alle gyllebeholdere skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant mindst hvert tiende år, men der er klare fordele ved at kontrollere sin gyllebeholder cirka en gang i kvartalet – ikke kun for miljøet, men også for jeres sikkerheds skyld.

For det kan betale sig at holde øje med gyllebeholderen. Du kan opdage og udbedre småskader ligesom større skader opdages i tide, og der er væsentlig forskel i prisen på kabelreparation og en udskiftning af kablet. En reparation med det samme mindsker risikoen for kollaps.

– Af erfaring ved vi, at det bliver besværligt og dyrt, hvis der ”går hul” på en beholder. Men det er også farligt, hvis der er personer i nærheden, når en beholder kollapser, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Rikke Dencher Aagaard.

Gode råd til egenkontrol

Byggechef i SEGES Anlæg & Miljø, Kenneth Poulsen, har en række anbefalinger til, hvad landmænd selv kan gøre:

 • Lav jævnligt en visuel kontrol, cirka en gang i kvartalet, og tjek for skader på kablerne.
 • Kabler under jorden kan kun inspiceres ved at grave, og de bør derfor ikke inspiceres, med mindre der er mistanke om lækage.
 • Tjek om der er huller på kabelomslutningen. Det kan oftest ses ved, at fedtet er løbet ud af omslutningen og har skabt mørke pletter på beholderen.
 • Fugemassen kan være mørnet, hvilket du også skal tjekke.
 • Få udbedret skaderne med det samme af en sagkyndig.

Landbruget er en farlig arbejdsplads

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Siden 2017 har Arbejdstilsynet derfor haft særligt fokus på landbrug sammen med parterne i BAU Jord til Bord, 3F, GLS-A, Landbrug & Fødevarer og SEGES.

Brug branchevejledningen ”Sikkerhed ved arbejde med gylle”, der er udarbejdet af BAU Jord til Bord. Her findes gode råd om alle de arbejdsprocesser, hvor gyllen er involveret:

To ulykker med gyllebeholdere i 2018:

 • En landmand arbejdede med at nedtage en gyllebeholder. Han skar kablerne, der holder sammen på betonelementerne i beholderen, oppefra og ned. Ved overskæring af den sidste stålvirer, der sad ca. 1 meter under terræn, væltede et betonelement og gyllen løb ud over ham, og han dør. Der var gylle i beholderen ca. 50 cm over terræn.
  Læring: Nedtagning af gyllebeholdere bør udføres med maskiner og af professionelle. Gylletanken skal tømmes inden nedtagningen påbegyndes.
 • På baggrund af et påbud til landmanden fra kommunens miljøafdeling, var en ansat fra et eftersynsfirma i gang med at udskifte nederste stålwirer på en gyllebeholder. Efter overskæring af stålviren knækker alle 42 betonelementer, der udgør beholderens sider, ved jordoverfladen. Et af betonelementerne rammer den ansattes fod. Desuden løber 700m3 gylle ud. Beholderen var næsten fuld, da vedligeholdelsen blev udført i februar, hvor jorden var frossen, og gyllen ikke kunne køres ud.
  Læring: Eftersyn af gyllebeholdere skal planlægges på et tidspunkt, hvor beholderen er tom eller kan blive tømt. Det kan ske ved jævnlige eftersyn af beholderen, så behovet for vedligeholdelse forudses.

 

Cookie- og privatlivspolitik