Menu

Lagt op d. 9. maj 2019

I opkrævningen for 1. kvartal 2019 fra Samlet Betaling er der tilføjet to nye bidrag, som arbejdsgivere skal betale fremadrettet. Det drejer sig om bidrag for Praktikplads-AUB og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler (LF).

Praktikplads-AUB-bidrag:

Mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er der i 2016 indgået en aftale om Praktikplads-AUB, som skal skabe flere praktikpladser. Aftalen skal belønne de arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne, hvorimod arbejdsgivere der ikke bidrager til at uddanne elever skal betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Ordningen er obligatorisk for arbejdsgivere, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én erhvervsuddannet medarbejder. Hvert år får den enkelte arbejdsgiver fastsat et mål for, hvor mange elever arbejdsgiveren skal have ansat i løbet af året. Dette mål fremgår af en forskudsopgørelse, som udsendes til arbejdsgivere i april måned. Det bidrag eller den bonus arbejdsgiveren herefter skal betale eller have udbetalt opgøres på baggrund af forskudsopgørelsen i en årsopgørelse, som senest er tilgængelig i juni måned det efterfølgende år.

https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/praktikplads-aub

Lønmodtagernes Feriemidler (LF):

Som led i overgangen til den nye ferielov, som træder i kraft i 1. september 2020, skal alle virksomheder betale et bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler (LF).

LF er en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), der skal forvalte og administrere de feriepenge, som medarbejdere optjener i overgangsåret fra 1. september 2019-31. august 2020. ”Fonden” som LF også kendes som, er oprettet i forbindelse med den nye ferielov.

Bidraget, som opkræves via Samlet Betaling udgør 7 kr. pr. kvartal pr. medarbejder, som arbejdsgiveren indberetter til ATP. Bidraget går til administration af fonden.

https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/loenmodtagernes-feriemidler

Cookie- og privatlivspolitik