Alkohol-/rusmiddelpolitikken er udtryk for at vi ønsker en kultur på arbejdspladsen som kan medvirke til at medarbejderne trives på deres arbejde, at de overfor hinanden udviser en social acceptabel adfærd og at de er støttende og hjælpsomme i deres daglige virke.

Regler
Alkohol-/rusmidler og arbejde hører ikke sammen.

Øl, spiritus og rusmidler må derfor ikke indtages i arbejdstiden eller i de indlagte pauser. Man skal ligeledes møde upåvirket ved normal arbejdstids begyndelse så det ikke går ud over arbejdsindsats, sikkerhed og trivsel.

I forbindelse med mærkedage og særlige arrangementer kan der efter aftale med ledelsen dispenseres herfor hvad angår alkohol.

Overtrædelse
Det accepteres ikke at medarbejdere i/på deres arbejde er påvirkede af alkohol eller rusmidler, uanset om den er indtaget uden for arbejdstiden.

En medarbejder, der er beruset/påvirket på arbejdspladsen vil blive sendt hjem uden løn for manglende tid. Herudover vil denne modtage en skriftlig advarsel. Gentagelsestilfælde vil resultere i afskedigelse.

Beruselse eller påvirkning af rusmidler der har bragt sikkerheden i fare (eller medført overtrædelse af lovgivningen f.eks. færdselsloven) vil medføre bortvisning med øjeblikkelig virkning.

Ikke en privatsag
Det er alles ansvar at tage problemer med alkohol og rusmidler op så snart de konstateres for at medvirke til at afhjælpe disse.

Sted , dato

Virksomhed Underskrift