Pension

Arbejdsmarkedspension er obligatorisk for medarbejdere omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem overenskomstparterne. Formålet med pensionsordningen er at sikre en…

Arbejdsmarkedspension er obligatorisk for medarbejdere omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem overenskomstparterne. Formålet med pensionsordningen er at sikre en opsparing for den enkelte medarbejder og dennes eventuelle efterladte i tilfælde af invaliditet eller død

Ansatte under en overenskomst mellem GLS-A og 3F
I GLS-A's overenskomster med 3F findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.