Medlemsfordele – En stærk rådgiver for arbejdsgivere

 • Rådgivning om ansættelsesforhold
  Foreningens advokater og jurister er til rådighed for medlemmerne i alle spørgsmål inden for ansættelsesret, konfliktløsning og overenskomstmæssige spørgsmål
 • Rådgivning om persondata
  Vi rådgiver om persondata regler i forhold til jeres medarbejdere og stiller forskelligt materiale til rådighed for virksomhedens arbejde med persondata
 • Rådgivning om arbejdsmiljø
  Du bliver informeret om de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles af myndighederne. Træk på vores viden indenfor arbejdsmiljø og få råd og vejledning hvis du får et påbud mv.
 • Lavt kontingent
  Det årlige kontingent til GLS-A udgør maksimalt 1,90 promille af den samlede lønsum op til 5 mio. Herefter er kontingentet faldende. Minimumskontingent er 3.000,00 kr. ekskl. moms
 • Feriepengeordning
  Undgå at indbetale feriepengene til FerieKonto. Udbetal selv feriepengene direkte til medarbejderne når ferien holdes, og få den fulde likviditetsfordel
 • Barseludligning
  Som medlem bliver du automatisk omfattet af GLS-A-Barseludligning, der er betydeligt billigere end Barsel.dk
 • Rådgivningsbesøg på virksomheden
  Vi kommer gratis på besøg og gennemgår virksomhedens personaleforhold, bl.a. ansættelseskontrakter, lægning af arbejdstid, efteruddannelsesmuligheder, APV mv. Det sikrer, at du får det bedst mulige ud af regler og overenskomster og sikrer, at du overholder gældende love og regler.
 • Fleksible overenskomster
  Ved indmeldelse bliver du automatisk omfattet af overenskomsterne, som bidrager til at skabe ro og ordnede forhold på arbejdspladsen
 • Arbejdsmarkedspolitik
  GLS-A deltager løbende i udformningen af arbejdsmarkedspolitikken, vi er høringsberettiget ved ny lovgivning og er i kontakt med politikerne
 • Nyhedsformidling
  Du bliver holdt orienteret om lovgivningen på arbejdsmarkedet, ændringer i overenskomster og hvad der i øvrigt er vigtigt at vide som arbejdsgiver.
 • Arbejdsskadeforsikring
  Protector Forsikring og GLS-A har indgået en aftale, der kan give en besparelse på præmien til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 • Lønadministration
  GLS-A har en brancheaftale med ProLøn, som stiller et lønadministrationssystem til rådighed, som er tilpasset GLS-A’s overenskomster. ProLøn har som de eneste lønkonsulenter, som kunder kan ringe til og få gratis rådgivning.
 • Pension til ejere og ledere
  GLS-A har en samarbejdsaftale med AP Pension/Söderberg & Partners. Ledere og ejere kan få en pensionsordning med godt afkast og billige forsikringer, herunder mulighed for dækning ved tab af erhvervsevne uden afgivelse af lægeerklæring
 • Håndtering af kemi
  GLS-A har en samarbejdsaftale med EcoOnline, som stiller software til rådighed, som hjælper virksomheder med at håndtere kemiske produkter og overholde den omfattende lovgivning på området. Systemet er altid opdateret og let at tilgå og anvende. Der fås forskellige løsninger tilpasset virksomhedens størrelse og med et GLS-A medlemskab kan virksomhederne opnå rabat
 • Gratis temamøder
  Med udgangspunkt i aktuelle emner, afholdes der ofte korte gratis informationsmøder for foreningens medlemmer og ledende medarbejdere
 • Medlemskurser
  GLS-A tilbyder hvert år en række kurser om ansættelsesret, overenskomster, ledelse, arbejdsmiljø mv.

Hvis du vil høre mere om fordelene, så kontakt os direkte for en uforpligtende samtale eller et besøg på virksomheden. Ring til os på 87403400. Vi behandler alle kontaktinformationer fortroligt og videregiver ikke oplysninger.

Bliv medlem ved at udfylde vores indmeldelsesblanket.