Medarbejderbolig

Ved ansættelsen kan arbejdsgiver tilbyde at stille en bolig til rådighed for medarbejderen. Det kan være i form af en…

Ved ansættelsen kan arbejdsgiver tilbyde at stille en bolig til rådighed for medarbejderen. Det kan være i form af

  • en tjenestebolig,
  • en lejebolig knyttet til ansættelsesforholdet
  • en lejebolig på almindelige lejevilkår

Tjeneste- og lejeboliger, der stilles til rådighed for en medarbejder som led i et ansættelsesforhold, er som udgangspunkt ikke omfattet af lejeloven.

Uanset formen bør aftalen om bolig altid indgås skriftligt, og man skal som arbejdsgiver være opmærksom på en række afledte vilkår – særligt hvis medarbejderen skal fratræde sin stilling.

Er boligen omfattet af lejeloven?
Medarbejderboliger findes i mange afskygninger og på tværs af mange erhverv og stillingstyper. En medarbejderbolig kan være enhver ejendom, lejlighed eller værelse til privat beboelse ejet eller lejet af arbejdsgiver, som stilles til rådighed for medarbejderen uanset ansættelsesform. Ønsker arbejdsgiver at stille en bolig til rådighed for en medarbejder, skal det afklares om boligen stilles til rådighed som tjenestebolig eller en lejebolig. Stilles boligen til rådighed som lejebolig skal det tillige afklares om den stilles til rådighed som en del af ansættelsesforholdet eller på almindelige lejevilkår. Der sondres mellem 3 typer af medarbejderboliger: Tjenestebolig En tjenestebolig er knyttet til ansættelsen. Medarbejderen har pligt til at bo i boligen under ansættelsen og fraflytte boligen ved ansættelsens ophør. Der er altså både beboelsespligt og fraflytningspligt. En tjenestebolig kan stilles til rådighed vederlagsfrit eller mod hel eller delvis betaling. Lejebolig knyttet til ansættelsesforholdet Boligen er knyttet til ansættelsen, og ansættelsesforholdet er det væsentligste i kontraktforholdet hvis man betragter ansættelsen og lejemålet som en helhed. Medarbejderen har ikke pligt til at bebo boligen under ansættelsen, men medarbejderen har pligt til at fraflytte boligen ved ansættelsens ophør. Der er altså alene fraflytningspligt. En lejebolig stilles typisk til rådighed mod hel eller delvis betaling af husleje. Lejebolig på almindelige lejevilkår Boligen er ikke knyttet til ansættelsen, og medarbejderen pålægges hverken beboelsespligt eller fraflytningspligt. Det kan være en situation, hvor arbejdsgiver udlejer en bolig til medarbejderen på samme vilkår som øvrige lejere. Ansættelsesforholdet er ikke det væsentligste i kontraktforholdet, hvis man betragter ansættelsen og lejemålet som en helhed. Lejemålet udgør derimod et selvstændigt kontraktforhold uafhængig af ansættelsen og dennes eventuelle ophør. Et sådant lejemål er omfattet af lejeloven og stilles typisk til rådighed mod fuld betaling af husleje. Arbejdsgiver skal nøje overveje og fastlægge de gældende vilkår for medarbejderboligen med behørig dokumentation i form af en skriftlig aftale. Vilkårene afhænger bl.a. af om ansættelsen nødvendiggør beboelsespligt, om boligen skal benyttes af medarbejderens efterfølger, når ansættelsesforholdet ophører og boligens alternative anvendelse. Det er vigtigt at lejeaftale og øvrige dokumenter afspejler de faktiske vilkår. Det kan særligt give anledning til tvister, hvis en tjeneste- eller lejebolig knyttet til et ansættelsesforhold fremstår som udlejet på almindelige lejevilkår.