Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Virksomhedens medarbejdere har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, som kan varetage medarbejdernes interesser og være deres talsmand overfor virksomhedens…

Virksomhedens medarbejdere har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, som kan varetage medarbejdernes interesser og være deres talsmand overfor virksomhedens ledelse. Tillidsrepræsentantens væsentligste opgave er at virke for et godt samarbejde mellem virksomheden og medarbejderne. Læs mere om valg af tillidsrepræsentanter, deres rettigheder og pligter mv. under punkt 1.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal arbejde for sikkerhed og sundhed i virksomheden på vegne af medarbejderne, og på den måde være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på virksomheden. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med virksomhedens ledelse. Arbejdsmiljørepræsentanterne har en lang række opgaver, herunder at forhindre ulykker blandt andet ved at opstille retningslinjer. Læs mere om arbejdsmiljørepræsentanter nedenfor under punkt 2.

Tillidsrepræsentanter
Der er i overenskomsten opstillet valgbarhedsbetingelser, valgprocedurer, aflønnings- og afskedigelsesregler for tillidsrepræsentanter. Læs mere nedenfor eller i den enkelte overenskomst.