Menu

Udenlandsk arbejdskraft

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at udenlandsk arbejdskraft, der beskæftiges i virksomheden, arbejder lovligt. Foreligger der ikke en gyldig…

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at udenlandsk arbejdskraft, der beskæftiges i virksomheden, arbejder lovligt. Foreligger der ikke en gyldig opholds- og arbejdstilladelse, kan virksomheden straffes med bøde, og medarbejderen kan udvises fra landet. Som virksomhed er det derfor vigtigt at kende de forskellige regler, der gælder for udlændinges adgang til at arbejde i landet.

Det er udlændingens statsborgerskab, der afgør, hvilke regler der gælder, når udlændingen skal ansættes i virksomheden. Reglerne er forskellige alt efter, om der er tale om statsborgere fra nordiske lande, fra EU-/EØS-lande og Schweiz eller fra øvrige lande, dvs. tredjelandsstatsborgere.

Dette afsnit omhandler alene de tilfælde, hvor den udenlandske arbejdskraft ansættes direkte i virksomheden. Ønskes information om virksomheders brug af udenlandske vikarer eller entreprenører findes denne under kapitel 8 og 27.

Statsborgere fra nordiske lande