Udenlandsk arbejdskraft

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at udenlandsk arbejdskraft, der beskæftiges i virksomheden, arbejder lovligt. Foreligger der ikke en gyldig…

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at udenlandsk arbejdskraft, der beskæftiges i virksomheden, arbejder lovligt. Foreligger der ikke en gyldig opholds- og arbejdstilladelse, kan virksomheden straffes med bøde, og medarbejderen kan udvises fra landet. Som virksomhed er det derfor vigtigt at kende de forskellige regler, der gælder for udlændinges adgang til at arbejde i landet.

Det er udlændingens statsborgerskab, der afgør, hvilke regler der gælder, når udlændingen skal ansættes i virksomheden. Reglerne er forskellige alt efter, om der er tale om statsborgere fra nordiske lande, fra EU-/EØS-lande og Schweiz eller fra øvrige lande, dvs. tredjelandsstatsborgere.

Dette afsnit omhandler alene de tilfælde, hvor den udenlandske arbejdskraft ansættes direkte i virksomheden. Ønskes information om virksomheders brug af udenlandske vikarer eller entreprenører findes dette under hhv. vikarer og entreprise.

Statsborgere fra nordiske lande
Disse regler gælder fra statsborgere fra de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.