Menu
17. jan. 2020

Skab den gode elev- og arbejdsplads

GLS-A har sammen med 3F og Teknologisk Institut arbejdet på et projekt, der skal kortlægge den gode arbejds- og elevplads. I projektet har 6 medlemmer af GLS-A, samt deres medarbejdere, deltaget. Det har udmøntet sig i et inspirationskatalog, som alle… Læs mere
16. jan. 2020

Det bliver mere enkelt at få godskørselstilladelse

Den nye aftale om vejtransport mellem regeringen og et stort flertal blandt Folketingets partier gør det mere enkelt for GLS-A’s medlemsvirksomheder at få tilladelse til godskørsel. Det primære formål med den nye aftale er at sikre, at udenlandske virksomheder, som… Læs mere
6. jan. 2020

Overblik på de indirekte personaleomkostninger

GLS-A har samlet de forskellige indirekte personaleomkostninger pr. 1. januar 2020 på én side. De samlede indirekte personaleomkostninger omfatter feriegodtgørelse, Søgnehelligdagsbetaling, fritvalgsordning, ATP, betaling ved sygefravær, bidrag til GLS-A-Barseludligning, bidrag til arbejdsmarkedspension, arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag og bidrag til AUB og finansieringsbidrag… Læs mere
19. dec. 2019

Øget tilsyn på land- og skovbrugsområderne

Arbejdstilsynet planlægger i 2020 en øget tilsynsindsats på land- og skovbrugsområderne. Det skyldes at Arbejdstilsynet har fået flere ressourcer og vil i derfor iværksætte deres koordinerede tilsyns- og kommunikationsindsats for landbrug og skovbrug. Arbejdstilsynet har via den nyeste politiske aftale… Læs mere
19. dec. 2019

Opdatering af diverse satser pr. 1. januar 2020

Ved årsskiftet opdateres de forskellige satser for eksempelvis sygedagpenge, G-dage, AUB refusion o.lign. Til anvendelse i den daglige administration er de mest almindelige satser vedrørende sociale ydelser opdateret her. Oversigten er en del af vores medlemsservice. Hvis jeres virksomhed ikke… Læs mere
Cookie- og privatlivspolitik