9. maj. 2019

To nye bidrag opkræves fra Samlet Betaling

I opkrævningen for 1. kvartal 2019 fra Samlet Betaling er der tilføjet to nye bidrag, som arbejdsgivere skal betale fremadrettet. Det drejer sig om bidrag for Praktikplads-AUB og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler (LF). Praktikplads-AUB-bidrag: Mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er… Læs mere
7. maj. 2019

Nye regler vedrørende udenlandske praktikanter træder i kraft 1. juni 2019

Udlændinge- og integrationsministeren har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter. De nye regler træder i kraft den 1. juni 2019. Ændringerne medfører, at krav vedrørende alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og praktikopholdets længde ændres. Ændringerne er beskrevet nedenfor… Læs mere
6. maj. 2019

Fornuftig aftale om tilbagetrækning for nedslidte

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale, som giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. GLS-A bakker op om aftalen, der er i tråd med de anbefalinger som foreningens formand Helle Reedtz-Thott… Læs mere
Cookie- og privatlivspolitik