Graviditet og barsel

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Barselsorloven indeholder…

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Barselsorloven indeholder regler om ret til fravær og ret til barselsdagpenge i forbindelse med orloven, og herudover kan overenskomster, funktionærloven eller individuel aftale under visse betingelser give ret til hel eller delvis løn i forbindelse med barselsfravær. Retten til fravær og retten til betaling er ikke altid sammenfaldende. Læs mere om retten til fravær og retten til betaling i forbindelse med barselsorlov, samt om øvrige opmærksomhedspunkter, når en medarbejder skal på barselsorlov, under de relevante afsnit herunder.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler, alt efter om barnet er født før eller efter d. 2. august 2022. Herudover kan medarbejdere, der er nærtstående pårørende eller sociale forældre til børn født d. 1. januar 2024 eller senere, få overført orlov til afholdelse.

Medarbejdere kan ligeledes have ret til fravær og dagpenge ved dødfødsel eller børns dødsfald. Læs mere her.

Barn født før 2. august 2022
Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Barselsorloven indeholder regler om ret til fravær og ret til barselsdagpenge i forbindelse med orloven, og herudover kan overenskomster, funktionærloven eller individuel aftale under visse betingelser give ret til hel eller delvis løn i forbindelse med barselsfravær. Retten til fravær og retten til betaling er ikke altid sammenfaldende. Læs mere om retten til fravær og retten til betaling i forbindelse med barselsorlov, samt om øvrige opmærksomhedspunkter, når en medarbejder skal på barselsorlov, under de relevante afsnit herunder. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for barsel, alt efter om barnet er født før eller efter d. 2. august 2022! Herunder reglerne for børn født FØR 2. august 2022.