Orlov

Forskellige regler på tværs af lovgivning og overenskomster giver under visse betingelser medarbejdere ret til orlov i en række tilfælde.…

Forskellige regler på tværs af lovgivning og overenskomster giver under visse betingelser medarbejdere ret til orlov i en række tilfælde. Orlov indebærer en ret til fravær, hvortil der eventuelt knytter sig en betalingsforpligtelse for arbejdsgiveren.

Læs mere om de gængse former for orlov herunder.

Barselsorlov
Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Derudover kan medarbejdere få overdraget orlov til sig som nærtstående familiemedlemmer til soloforældre og som sociale forældre til børn i særlige familiekonstellationer. Barselsorloven indeholder regler om ret til fravær og ret til barselsdagpenge i forbindelse med orloven, og herudover kan overenskomster, funktionærloven eller individuel aftale under visse betingelser give ret til hel eller delvis løn i forbindelse med barselsfravær. Retten til fravær og retten til betaling er ikke altid sammenfaldende. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler, alt efter om barnet er født før eller efter d. 2. august 2022. De særlige regler for afholdelse af overdraget orlov gælder for børn født d. 1. januar 2024 og frem. Læs mere om retten til fravær og retten til betaling i forbindelse med barselsorlov her.