Menu

Sympatikonflikter

Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505

GLS-A har fra 3F Den Grønne Gruppe, Dansk Metal og HK Privat den 14. september 2020 modtaget 1. sympatikonfliktvarsel vedr. følgende virksomhed::

 • Lurena ApS, Lundbygårdsvej 99, 4750 Lundby, CVR nr. 35033505

Der er alene tale om et 1. sympatikonfliktvarsel, hvorfor tidspunktet for sympatikonfliktens ikrafttræden endnu ikke er oplyst. GLS-A vender tilbage, når der modtages 2. sympatikonfliktvarsel. Tidspunktet for ikrafttræden af sympatikonflikten vil blive meddelt med mindst 7 dages varsel ved 2. sympatikonfliktvarsel. Hovedkonflikten er iværksat pr. 9. september 2020.

Når sympatikonflikten træder i kraft, må ingen medlemmer af 3F, Dansk Metal og HK Privat, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.

Edan ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, cvr nr. 41471166

FH har den 7. september 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Edan ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, cvr nr. 41471166
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 17. september 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Bandil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 41374853

FH har den 18. juni 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Bandil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 41374853

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 30. juni 2020.

Når sympatikonflikten træder i kraft, må ingen medlemmer af 3F, HK Handel eller Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.

Jtt Aps, Marskvej 27, 4700 Næstved, CVR nr. 38369180

FH har den 19. maj 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Jtt Aps, Marskvej 27, 4700 Næstved, CVR nr. 38369180
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 2. juni 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Goldum ApS, Kappendrup 52, 5450 Otterup, CVR nr. 41100737

FH har den 12. maj 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Goldum ApS, Kappendrup 52, 5450 Otterup, CVR nr. 41100737
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 21. maj 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Opusen ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 41213566

FH har den 12. maj 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Opusen ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 41213566
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 21. maj 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Granen Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nr. 41080086

FH har den 12. februar 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Granen Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nr. 41080086
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 5. marts 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Vestfrugt Aps, Stærevej 4, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 25367340

FH har den 12. februar 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Vestfrugt Aps, Stærevej 4, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 25367340
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 5. marts 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

PST ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR/RUT nr. 40567143

FH har den 12. december 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • PST ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR/RUT nr. 40567143
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Privat og Dansk Metal.

Sagen i Arbejdsretten er nu afgjort, og sympatikonflikten træder i kraft d. 12. februar 2020

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

AASK ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR nr. 40755454

FH har den 3. februar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • AASK ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR nr. 40755454
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 13. februar 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Apsi Handel og Service ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR nr. 40931260

FH har den 6. januar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Apsi Handel og Service ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR nr. 40931260
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 16. januar 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Egen Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 40955534

FH har den 6. januar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Egen Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 40955534
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 16. januar 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Goskov Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 37611670

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Goskov Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 37611670
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 28. november 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Denwork Ivs, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 40087923

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Denwork Ivs, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 40087923
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 28. november 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Scansil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 40761985

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Scansil Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 40761985
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 28. november 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Helper Sp. Z O.O., Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 32166180

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Helper Sp. Z O.O., Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 32166180
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 28. november 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Gudhjem Golfklub, Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, CVR-nr. 32006256

FH har den 30. september 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Gudhjem Golfklub, Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, CVR-nr. 32006256

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstid begyndelse den 9. oktober 2019.

Ved sympatikonfliktens ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Green Garden Plantemiljø ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR-nr. 38912372

FH har den 4. september 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Green Garden Plantemiljø ApS, Hvidkærvej 17C, 5250 Odense SV, CVR-nr. 38912372
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 17. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Melonique ApS, Langdalsvej 22, 8220 Brabrand, CVR-nr. 33778902, binavn; 69E300 ApS og CS Work ApS

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Melonique ApS, Langdalsvej 22, 8220 Brabrand, CVR-nr. 33778902, binavn; 69E300 ApS og CS Work ApS
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Agricultural Dk IvS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 40478701

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Agricultural Dk IvS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 40478701
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

GB DK ApS, Verningevej 9, 5672 Broby, CVR-nr. 32330185

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • GB DK ApS, Verningevej 9, 5672 Broby, CVR-nr. 32330185
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Robust Hus ApS, Havnegade 100, 5000 Odense C, CVR-nr. 35659293

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Robust Hus ApS, Havnegade 100, 5000 Odense C, CVR-nr. 35659293
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Igma Impex ApS, Skindergade 15, 1159 København K, CVR-nr. 35675353

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Igma Impex ApS, Skindergade 15, 1159 København K, CVR-nr. 35675353
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Solution Services ApS, Egegårdsvej 8, 5260 Odense S, CVR-nr. 37178330, binavn; JOB Ekspress ApS

FH har den 28. august 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Solution Services ApS, Egegårdsvej 8, 5260 Odense S, CVR-nr. 37178330, binavn; JOB Ekspress ApS
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 10. september 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

For så vidt angår medlemmer af Dansk Metal gælder, at ingen medlemmer, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Assistin ApS, Langelinie 3B, kl, 5230 Odense M, CVR-nr. 30548132

FH har den 26. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Assistin ApS, Langelinie 3B, kl, 5230 Odense M, CVR-nr. 30548132

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 6. juli 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Greengrow IvS, Skovbominde 42, 2670 Greve, CVR-nr. 40246266

FH har den 11. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Greengrow IvS, Skovbominde 42, 2670 Greve, CVR-nr. 40246266

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Privat.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 20. juni 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Admin Service ApS, Langebrogade 5, 1411 København K, CVR-nr. 38458027

FH har den 11. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Admin Service ApS, Langebrogade 5, 1411 København K, CVR-nr. 38458027

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund ok HK Privat.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 20. juni 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

2tl IvS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 38691937

FH har den 11. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • 2tl IvS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR-nr. 38691937

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Privat.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 20. juni 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Bo Larsen, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, CVR. nr. 10928842

FH har den 1. februar 2019 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Bo Larsen, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, CVR. nr. 10928842

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 12. februar 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Hodsager Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, CVR. nr. 31049873

FH har den 1. februar 2019 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Hodsager Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, CVR. nr. 31049873

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 12. februar 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

GoField IvS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 39737426

LO har den 23. november 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • GoField IvS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 39737426
 1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 4. december 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Gindeskovgård Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, cvr. nr. 29399468

LO har den 10. oktober 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • Gindeskovgård Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, cvr. nr. 29399468

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 23. oktober 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

FPS 2004 IVS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, cvr. nr. 38875892.

LO har den 30. august 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

 • FPS 2004 IVS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, cvr. nr. 38875892.

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder ved normal arbejdstids begyndelse i kraft tirsdag den 11. september 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.