Ansættelsesklausuler

I et ansættelsesforhold kan der indgås klausuler, som forpligter medarbejderen på forskellige måder. Mest brugt er kunde- og konkurrenceklausuler, som…

I et ansættelsesforhold kan der indgås klausuler, som forpligter medarbejderen på forskellige måder. Mest brugt er kunde- og konkurrenceklausuler, som efter fratrædelse begrænser medarbejderens mulighed for at tage ansættelse hos en konkurrent eller at handle med arbejdsgivers kunder.

Kunde- og konkurrenceklausuler samt klausuler, der kombinerer de to, er reguleret af lov om ansættelsesklausuler. Klausuler indgået før 1. januar 2016 er dog fortsat reguleret af de tidligere bestemmelser i funktionærloven. Her beskrives alene de nugældende regler.

Herudover kan arbejdsgiver og medarbejderen f.eks. indgå en uddannelsesklausul, der forpligter medarbejderen til fortsat ansættelse i en periode efter endt uddannelse. Den kan anvendes, såfremt arbejdsgiver afholder store udgifter til uddannelse af medarbejderen.

Konkurrenceklausuler
En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder, om at medarbejderen af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive en bestemt type virksomhed eller tage ansættelse i en sådan. Herved forhindres, at medarbejderen overfører knowhow mv. til en ny virksomhed straks efter fratrædelsen.