Ansættelse

Forud for ansættelse af en medarbejder skal arbejdsgiver klarlægge en række forhold, herunder hvilken type medarbejder, der skal ansættes og hvorvidt medarbejderens arbejde er omfattet af en overenskomst.

Forud for ansættelse af en medarbejder skal arbejdsgiver gøre sig klart:

  • Hvilken type medarbejder skal ansættes – er der tale om en arbejder eller en funktionær?
  • Er medarbejderens arbejde omfattet af en overenskomst eller ej?
  • Arbejdets omfang?

Forventes arbejdstiden at overstige – eller overstiger arbejdstiden faktisk – 3 timer pr. uge inden for en referenceperiode på 4 uger i træk, eller er medarbejderen ikke garanteret et bestemt timetal, er der pligt til at udlevere et ansættelsesbevis, som skal indeholde en række oplysninger om ansættelsesvilkårene.

Arbejder eller funktionær?
For at sikre at medarbejderen får de korrekte vilkår skal det først afklares om medarbejderen udfører funktionærarbejde eller er arbejder.