Børn og unges arbejde

Børn og unge må som udgangspunkt gerne udføre lettere erhvervsarbejde – også inden for de grønne brancher. Som arbejdsgiver har…

Børn og unge må som udgangspunkt gerne udføre lettere erhvervsarbejde – også inden for de grønne brancher. Som arbejdsgiver har man mulighed for at give den unge en sikker og forsvarlig start på arbejdslivet og samtidig præge vedkommende i retning af at tage en brancherelevant uddannelse. Ved beskæftigelse af børn og unge skal man som arbejdsgiver dog iagttage en række særlige regler og hensyn blandt andet i forhold til arbejdsmiljø. Der stilles skærpede krav til arbejdsgiveren med hensyn til oplæring og instruktion samt tilsyn. Efter bekendtgørelsen om børn og unges arbejde deles børn og unge op i 3 hovedkategorier:

  • Børn under 13 år. Børn i denne gruppe må som udgangspunkt ikke arbejde.
  • Børn på 13 og 14 år samt ældre unge, der er undervisningspligtige. Børn og unge, der tilhører denne gruppe, må være beskæftiget med nogle former for hjælpearbejde, som f.eks. lettere fodring og rensning, pasning af mindre husdyr, lugning, frugt- og bærplukning og plantning.
  • Unge, der er fyldt 15 år og ikke er undervisningspligtige. Disse må udføre alt arbejde for en arbejdsgiver, der ikke er forbudt i bekendtgørelsen.

Den unge er ikke længere undervisningspligtig, når vedkommende er gået ud af 9. klasse. Inden for landbrug, gartneri og familievirksomhed er der visse tilfælde, hvor det ikke er et krav, at den unge ikke længere er omfattet af undervisningspligten.

Yderligere oplysninger om reglerne vedrørende børn og unges arbejde kan findes på www.baujordtilbord.dk, hvor der kan findes branchevejledninger om børn og unges arbejde eller på www.at.dk, hvor der kan findes aktuelle AT-vejledninger for børn og unges arbejde.

Børn under 13 år
Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. De kan af politiet få tilladelse til at medvirke i kulturelle aktiviteter af erhvervsmæssig art. Arbejdsgiveren eller barnets forældre kan søge om tilladelse i den politikreds, hvor aktiviteten finder sted. Ansøgningen indgives her. En arbejdsgiver kan søge om tilladelse for flere børn, der skal deltage i den kulturelle aktivitet, på én gang.