Medlemsfordele

Herunder kan I læse om nogle af de medlemsfordele I kan opnå hos vores samarbejdspartnere.

EcoOnline - kemihåndtering

Lovgivningen forpligter alle virksomheder til at holde styr på kemikalier. Som arbejdsgiver skal man sørge for at have opdaterede sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på alle faremærkede produkter (med de rød/hvide mærker) og disse skal gemmes i minimum 10 år efter endt brug.

Det kan være vanskeligt og tidskrævende at arbejde med dokumentation af faremærkede produkter, og derfor har GLS-A indgået et samarbejde med IT-virksomheden EcoOnline.  Chemical Manager er et brugervenligt IT-system til håndtering af kemikaliedokumentation.

Chemical Manager indeholder:

 • En SDS-database med 75.000+ sikkerhedsdatablade som indeholder leverandørernes oplysninger om sikker håndtering, opbevaring mv. af midlerne.
 • Automatiseret oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisninger med automatisk udtræk af de vigtigste informationer fra sikkerhedsdatabladet
 • Automatisk overholdelse af den 10-årige arkiveringspligt
 • Dedikeret kontaktperson, som hjælper med implementering og support
 • En masse andre funktioner, som sparer dig for tid og gør implementering af kemikaliesikkerhed på din arbejdsplads hurtigere og lettere

Som arbejdsgiver har i mange pligter, og det gælder også når det kommer til kemihåndtering.

Se GLS-A’s pakkeløsning og indhold

Vi har indgået aftale om en fordelagtig pakkeløsning, kun for GLS-A medlemmer:

Pakke 1 – op til 100 sikkerhedsdatablade

Årlig pris for GLS-A medlemmer: 15.072.
Oprettelse (én gang) 3.000 kr.
Besparelse Typisk mellem 30-50%

 

GLS-A medlemmer der allerede benytter systemet, vil opnå rabatten ved næste fakturering. Kontakt chefkonsulent i GLS-A, Helle Birk Domino på 87403420 for at høre mere om kemihåndtering og arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere om ChemiControl her www.ecoonline.dk
Tlf: 89 87 35 70
mail: info@ecoonline.dk

ProLøn – branchespecifikt lønsystem

ProLøn og GLS-A har indgået en ny samarbejdsaftale som giver GLS-A’s medlemmer adgang til et topmoderne lønsystem, der gennem de seneste 30 år, har specialiseret sig i brancheløsninger. Lønsystemet er nemt og enkelt at bruge, og ud over de mest almindelig indberetninger til SKAT, ATP, feriepenge og pensioner, får du bl.a.:

 • GRATIS oprettelse af virksomheden og medarbejdere
 • Automatisk tømning af S/H ved årsskiftet
 • Automatisk regulering af fritvalgskonto og tømning af denne
  ved årsskiftet
 • Oprettelse af elevprofiler tilpasset de enkelte overenskomster
 • Nem integration til tidsregistrerings- HR- og økonomisystemer
 • GRATIS telefonisk support til professionelle lønkonsulenter
  som kender overenskomsterne

 

Læs mere og tilmeld dig på www.proloen.dk

AP Pension

Som medlem af GLS-A har virksomheden mulighed for at tilslutte sig en attraktiv pensionsaftale i AP Pension. Med aftalen får virksomhedens ansatte, der ikke er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal, mulighed for at få en unik pensionsordning med

 • Billige forsikringsdækninger
 • Lempelige helbredskrav
 • Sundhedsforsikring
 • Individuel rådgivning.

Fleksible forsikringsdækninger: Virksomhedens medarbejdere bliver automatisk omfattet af basisdækninger ved invaliditet, dødsfald og kritisk sygdom. Hver medarbejder har mulighed for at tilvælge øvrige forsikringer og tilpasse sine basisdækninger.

Frit valg af investeringsmodel: Hver medarbejder vælger selv, om han eller hun vil involvere sig i investeringerne eller overlade dem til AP Pension.

Personlig rådgivning og kontakt: Pensionsordningen i AP Pension bliver serviceret og betjent af Söderberg og Partners, som er Skandinaviens største forsikrings- og pensionsmægler.

Funktionærer og ejere kan blive dækket af en pensionsordning i AP Pension.

Se nærmere på nærværende faktaark:

Faktaark for ejere

Faktaark for ansatte

Vil du høre mere om dette tilbud, så kontakt:

Søren Hvekstrup

Söderberg & Partners

Kundechef

Mobil: +45 5383 3166

soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk

Arbejdsskadeforsikring

Billigere forsikring via Danmarks største forsikringsmægler

GLS-A og Willis Towers Watson har fremadrettet indgået samarbejde omkring foreningens arbejdsskadeforsikring for at sikre medlemmerne markedets laveste præmier. Willis Towers Watson har som Danmarks største forsikringsmægler en unik indkøbsfordel ved indkøb af forsikringer til GLS-As medlemsvirksomheder.

GLS-A har sammen med Willis Towers Watson forestået et udbud af rammeaftalen for arbejdsskadeforsikringen. Dette har resulteret i en præmiebesparelse på ca. 10-30 % afhængig af arbejdstype og ca. 20 % i gennemsnit.

Gratis forsikringsgennemgang af virksomheden 

Som noget nyt kan din virksomhed, hvis der er interesse herfor, få gennemgået samtlige forsikringer i virksomheden. Virksomheden kan få et fuldt forsikringstilbud på alle virksomhedens forsikringer.

Din virksomhed kan få tilbudt en grundig analyse af virksomheden og få belyst virksomhedens ricisi – også de ricisi, der ikke er dækning for i jeres nuværende forsikrings-aftale. Dette sikrer, at I får markedets bredeste dækninger og forsikringsbetingelser til særdeles attraktive priser – til fordel for dig og din virksomhed, hvis skaden indtræffer.

Også på den administrative front kan Willis Towers Watson hjælpe med alt fra kontrol af policer, fornyelser og opkrævninger. Derudover bistår de ifm. skader, hvor de både kan stille med egne specialister i form af ingeniører og taksatorer, men også kan hjælpe til ifm. oprettelse af skader, kontrol af udbetalinger mv. Dette betyder at du kan flytte dit fokus over på det der betyder mest for jer.

Willis Towers Watson – Danmarks største forsikringsmægler

En forsikringsmægler er ensbetydende med uvildig rådgivning. Willis Towers Watson i varetager, i modsætning til et forsikringsselskab, udelukkende kundernes interesser. Willis Towers Watson har gennem årene udviklet den traditionelle forsikringsmæglerrolle og har udover forsikringsmæglere egne jurister, ingeniører og valuarer internt i huset. Dette sikrer kunden den fornødne ekspertise i relation til kundens forsikringer.

Protector Forsikring

Protector er et norsk forsikringsselskab som er etableret i 2004. I 2007 blev selskabet noteret på børsen i Oslo og i dag er Protector repræsenteret både Norge, Sverige og Danmark med mere end 150 medarbejdere. Selskabet er godkendt af Willis Market Security.

Nedenstående generelle tariffer gælder fra 2023 ved tegning af arbejdsskadeforsikring hos Protector. Ved indhentning af tilbud tages højde for den enkelte virksomheds skadesforløb.

Kontor                799,00
Markarbejde              8.314,00
Skov- og staldarbejde              8.641,00
Planteskole              6.746,00
Gartneri              6.746,00
Greenkeeper              4.197,00
Korn- og foderstof – Automatiseret arbejde              2.558,00
Korn- og foderstof – Manuelt arbejde              3.998,00
Ingrediensproducenter – Automatiseret arbejde              2.558,00
Ingrediensproducenter – Manuelt arbejde              3.998,00
Kartoffelmelsfabrik – Automatiseret arbejde              2.558,00
Kartoffelmelsfabrik – Manuelt arbejde              3.998,00
Restaurant              2.878,00
Maskinstationer              9.632,00
Pakkeri og lager              3.998,00
Vaskeri (produktion)              6.955,00

Præmien er incl. mæglervederlag.

Få et uforpligtende tilbud:

Det er nemt, gratis og uforpligtigende at få tilbud gennem GLS-A’s forsikringsaftale:

 • Du kan enten udfylde den vedlagte undersøgelsesfuldmagt med angivelse af dit nuværende forsikringsselskab. Herefter indhenter Willis Towers Watson automatisk de nødvendige risikooplysninger, og udarbejder et samlet forsikringstilbud til dig. Fuldmagten sendes til  Kristian.Bech@willistowerswatson.com
 • Alternativt kan du kontakte Willis Towers Watson for yderligere information:

Kristian Bech, telefon 8813 9459, Kristian.Bech@willistowerswatson.com

Spørgsmål til GLS-A

Hvis du har spørgsmål til GLS-A om arbejdsskadeforsikringen, kan du kontakte Christian Mikaelsen eller Jens Poulsen på telefon 87 40 34 00.