Anne Marie Hagelskjær Smit

Direktør
Telefon:
87 40 34 07
Mobil:
28 40 48 62

Pernille Kristensen

Advokat
Telefon:
87 40 34 23
Mobil:
20 31 36 83

Kristina Haugaard

Advokat
Telefon:
87 40 34 21
Mobil:
50 62 87 81

Hans Toftdahl

Chefkonsulent
Jura
Telefon:
87 40 34 18
Mobil:
51 20 46 56

Morten Vinding

Chefkonsulent
Jura
Telefon:
87 40 34 13
Mobil:
21 48 48 60

Stephan Vinther Petersen

Kommunikationskonsulent
Telefon:
87 40 34 19
Mobil:
26 80 51 07

Lotte Julin Bock

Chefkonsulent
Uddannelse
Telefon:
87 40 34 12
Mobil:
29 42 84 16

Helle Birk Domino

Chefkonsulent
Arbejdsmiljø
Telefon:
87403420
Mobil:
21337730

Bill Vernegren

Efteruddannelseskonsulent
Den Grønne Konsulenttjeneste
Telefon:
87 40 34 24
Mobil:
20 13 87 89

Lene Kildahl Pedersen

Direktionssekretær
Telefon:
87 40 34 02

Birgitte Hansen

Bogholder
Telefon:
87 40 34 10

Dorte Møller Ehrenreich-Petersen

Sekretær
Telefon:
87 40 34 05

Jonas Lange-Mortensen

Studentermedhjælper
Telefon:
87 40 34 22