Efteruddannelse og kompetenceudvikling

De grønne erhverv udvikler sig hele tiden, og der opstår løbende nye krav til kompetencer. Efteruddannelser og kurser er derfor…

De grønne erhverv udvikler sig hele tiden, og der opstår løbende nye krav til kompetencer. Efteruddannelser og kurser er derfor afgørende. Nedenfor finder i de ovenskomstmæssige regler vedr. efteruddannelse, herunder regler for refusion via kompetencefondene.

Kompetencefonden mellem GLS-A, 3F og Dansk Metal
Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst. Fonden giver tilskud til uddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere,  staldmedarbejdere, skovarbejdere, gartneri-medarbejdere, chauffører, lagerarbejdere, produktionsmedarbejdere m.fl. Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst til Bygge- og Anlægsoverenskomsten skal søge tilskud i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.