Arbejdsmiljø

GLS-A indgår i partssamarbejde med faglige organisationer og har indflydelse på den politiske dagsorden og de overordnede rammer, når det gælder arbejdsmiljø…

GLS-A indgår i partssamarbejde med faglige organisationer og har indflydelse på den politiske dagsorden og de overordnede rammer, når det gælder arbejdsmiljø. Vi har stor og specifik viden om det gode arbejdsmiljøarbejde, og hvordan der kan arbejdes med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Hjemmearbejde og skærmarbejde
Hjemmearbejde er arbejde, som ansatte udfører for arbejdsgiveren hjemmefra i deres private bolig. Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdsstedet gælder som hovedregel ikke i forhold til hjemmearbejdspladser. Dog stilles en række krav til hjemmearbejdspladser med fokus på skærmarbejde, som er den mest udbredte form for hjemmearbejde. Reglerne om skærmarbejde er moderniseret med virkning fra 30. april 2022. Som arbejdsgiver skal man sørge for, at udformning af arbejdspladsen så vidt muligt passer til den ansatte, der udfører arbejdet. Ved hjemmearbejde er der fastsat undtagelser til dette krav, idet der gælder særlige regler for skærmarbejde. Nedenfor gennemgås, hvornår de særlige regler for skærmarbejde gælder og hvilke forpligtelser de særlige regler om skærmarbejde pålægger arbejdsgiveren.