Ydelser og satser

Udover arbejdsgiverens primære lønomkostninger kommer en række indirekte personaleomkostninger, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på når virksomhedens samlede personaleomkostninger…

Udover arbejdsgiverens primære lønomkostninger kommer en række indirekte personaleomkostninger, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på når virksomhedens samlede personaleomkostninger skal opgøres. Læs mere om de indirekte personaleomkostninger og find relevante satser til personaleadministrationen her.

Indirekte personaleomkostninger
De samlede indirekte personaleomkostninger omfatter feriegodtgørelse, Søgnehelligdagsbetaling, fritvalgsordning, ATP, betaling ved sygefravær, bidrag til GLS-A-Barseludligning, bidrag til arbejdsmarkedspension, arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag og bidrag til AUB (tidligere AER) og finansieringsbidrag til ATP. Da flere af disse omkostninger er faste beløb, vil de samlede indirekte personaleomkostninger procentvis variere efter timelønnens størrelse. For omkostninger, som er faste beløb pr. år, beregnes timeomkostningerne på grundlag af 1.635 arbejdstimer.