Ferie

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven, som giver ret til 25 dages betalt ferie pr. år. Nogle medarbejdere har ret…

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven, som giver ret til 25 dages betalt ferie pr. år. Nogle medarbejdere har ret til ferie med løn mens andre har ret til betaling af feriegodtgørelse. For alle medarbejdere optjenes og afholdes ferien efter et samtidighedsprincip, hvilket betyder at optjent ferie i princippet kan afholdes allerede måneden efter optjeningen. Ferieloven indeholder de nærmere regler for optjening, afholdelse, udbetaling mv. Læs meget mere om ferieloven nedenfor.

Vær opmærksom på at ferieloven i sin helhed ikke kan fraviges ved aftale.

Den gamle ferielov, der var gældende indtil 1. september 2020, og ikke mindst de særlige overgangsregler, er i et vist omfang stadig relevante. Find mere information herom nedenfor.

GLS-A har udarbejdet en pjece om reglerne i den nye ferielov. Find den her.

Optjening af ferie
Ferieloven fastsætter principper for optjening af ferie. Her kan der læses mere om de forskellige begreber blandt andet samtidighedsferie, suppleringsferie samt hoved- og restferie.