Menu

Ferie

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020. Her udløb samtidig den særlige overgangsordning, der var gældende i perioden…

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020. Her udløb samtidig den særlige overgangsordning, der var gældende i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Læs mere nedenfor under overgangsordningen.

Ved den nye ferielovs ikrafttrædelse overgik Danmark til samtidighedsferie, hvilket betyder, at ferien kan afholdes allerede måneden efter, den er optjent.

Optjening af ferie
Ferieloven fastsætter principper for optjening af ferie. Her kan der læses mere om de forskellige begreber blandt andet samtidighedsferie, suppleringsferie samt hoved- og restferie.