HR

En virksomhed kan have brug for at udfærdige relevante personalepolitikker eller indgå samarbejde på tværs af ledelses- og medarbejdergruppen.

En virksomhed kan have brug for at udfærdige relevante personalepolitikker eller indgå samarbejde på tværs af ledelses- og medarbejdergruppen.

Personalehåndbog
Brug GLS-As digitale personalehåndbog som et rigtig godt værktøj til at samle informationer, som medarbejderne på virksomheden bør kende til. Personalehåndbogen er et supplement til ansættelseskontrakten og de overenskomster, som medarbejderne er omfattet af. I personalehåndbogen kan virksomheden også præcisere, hvilke værdier og hvilken virksomhedskultur man arbejder efter. Endelig kan der være helt almindelige praktiske oplysninger i en personalehåndbog, som gør det lettere for de ansatte at orientere sig om forholdene. For at logge på værktøjet skal I bruge virksomhedens medlemsnummer hos GLS-A og jeres CVR. Nr. Personalehåndbogen kan oprettes her. Har I brug for hjælp til oprettelse af personalehåndbogen kan I kontakte GLS-A.