HR

En virksomhed kan have brug for at udfærdige relevante personalepolitikker eller indgå samarbejde på tværs af ledelses- og medarbejdergruppen.

En virksomhed kan have brug for at udfærdige relevante personalepolitikker eller indgå samarbejde på tværs af ledelses- og medarbejdergruppen.

Politikker
GLS-A har udarbejdet en række politikker, som virksomheden med fordel kan avende. Det er dog vigtigt at den pågældende standard tilpasses konkret til virksomheden.