Fritvalgskonto og SH-konto

Fritvalgskontoen og SH-kontoen er to forskellige opsparingsordninger, som er fastlagt i overenskomsterne. Reglerne om fritvalgskonto gælder i alle GLS-A’s overenskomster,…

Fritvalgskontoen og SH-kontoen er to forskellige opsparingsordninger, som er fastlagt i overenskomsterne. Reglerne om fritvalgskonto gælder i alle GLS-A’s overenskomster, mens reglerne om SH-konto kun gælder for timelønnede under overenskomsterne med 3F eller Dansk Metal.

Fritvalgskonto (3F og Dansk Metal)
Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen.