Menu

Fridage

Medarbejderens ret til fridage udover 5 ugers ferie følger af overenskomst eller individuel aftale. Alle GLS-A’s overenskomster giver medarbejderne ret…

Medarbejderens ret til fridage udover 5 ugers ferie følger af overenskomst eller individuel aftale. Alle GLS-A’s overenskomster giver medarbejderne ret til 5 feriefridage pr. år. Funktionærer og andre medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, har ofte ret til feriefridage baseret på individuel aftale eller på virksomhedens generelle regler.

Udover feriefridage giver overenskomsterne ret til frihed på bestemte dage, som f.eks. grundlovsdag. De enkelte virksomheder kan ligeledes have generelle regler i personalehåndbog mv. omkring fridage.

Feriefridage
Ansatte under GLS-A’s overenskomster optjener ret til 5 feriefridage – også kaldet den 6. ferieuge - pr. år. Læs mere herom nedenfor.