Fridage

Medarbejderens ret til fridage udover 5 ugers ferie følger af overenskomst eller individuel aftale. Alle GLS-A’s overenskomster giver medarbejderne ret…

Medarbejderens ret til fridage udover 5 ugers ferie følger af overenskomst eller individuel aftale. Alle GLS-A’s overenskomster giver medarbejderne ret til 5 feriefridage pr. år. Funktionærer og andre medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, har ofte ret til feriefridage baseret på individuel aftale eller på virksomhedens generelle regler.

Udover feriefridage giver overenskomsterne ret til frihed på bestemte dage, som f.eks. grundlovsdag. De enkelte virksomheder kan ligeledes have generelle regler i personalehåndbog mv. omkring fridage.

Frihed og arbejde på søgnehelligdage mv. 2021
GLS-A har udarbejdet en oversigt over søgnehelligdage som du kan downloade her. I oversigten finder i reglerne for de enkelte overenskomstområder. Vær opmærksomme på reglerne vedrørende udbetaling af forskudsbeløb. Forskudsbeløb udgør medarbejderens sædvanlig løn. Der kan dog aldrig udbetales mere end der står på SH-opsparingen.