Menu

Samarbejdet på arbejdspladsen

Samarbejdsaftalen
I større virksomheder (minimum 25 medarbejdere) er der regler for formalisering af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Reglerne fremgår af ”Samarbejdsaftalen” indgået mellem hovedorganisationerne SALA og LO (nu FH) og gælder for GLS-As medlemsvirksomheder.