Samarbejdet på arbejdspladsen (SU)

SU og registrering
Virksomheder med min. 35 ansatte er omfattet af ”Lov om information og høring”. Det betyder, at virksomheden har pligt til via lønmodtagerrepræsentanterne at give de ansatte fyldestgørende oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden, f.eks. ændringer i beskæftigelsen på virksomheden. Som medlem hos GLS-A er virksomheden omfattet af reglerne om information og høring via ”Samarbejdsaftalen” indgået af SALA og LO (nu FH) og denne aftale træder i stedet for loven. Samarbejdsaftalen sætter rammen for samarbejdet gennem SU og giver ret til etablering af SU ved 35 ansatte (jordbrug: 25 ansatte). Aftalen administreres af SAMGO, som er et samarbejdsforum etableret af GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal. Registrering Har virksomheden etableret et SU, skal det registreres hos SAMGO. Registreringen betyder, at virksomheden vil modtage informationer og vejledning om SU og de temaer som SU kan arbejde med. Registrering af virksomhedens SU kan ske pr. mail til: lkp@gls-a.dk og med en simpel meddelelse om, at virksomheden har et SU på jeres virksomhed og med oplysning om virksomhedens navn og adresse. Evt. suppleret med kontaktoplysninger til virksomhedens SU (formandskab).