Samarbejdet på arbejdspladsen

Konsulenttjeneste til samarbejdsudvalg
SAMGO har en konsulenttjeneste med samarbejdskonsulenter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Konsulenterne rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg i forhold til konkrete ønsker og behov. Konsulenterne kan kontaktes via GLS-A’s sekretariat eller findes på SAMGO's hjemmeside Konsulenttjenestens opgaver Konsulenttjenesten opgaver kan typisk være:
  • Bistand til oprettelse af samarbejdsudvalg
  • Inspiration til arbejdet i samarbejdsudvalget
  • Tilrettelæggelse af seminarer eller temadage for samarbejdsudvalget
  • Seminarer for nye SU-medlemmer
Alt efter den enkelte virksomheds specifikke behov eller udfordringer sammensætter konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet. Temaer kan f.eks. være:
  • Samarbejdsudvalgets rolle, opgaver og ansvar
  • Visioner og strategiudvikling for samarbejdsudvalget
  • Samarbejdsudvalgets rolle som forandringsformidler, når virksomheden står overfor forandringer
  • Hvilke opgaver, der er vigtige at varetage og hvilke holdninger, der bør præge arbejdet i samarbejdsudvalget
Øge SU-medlemmers deltagelse i og gennemførelse af konstruktive møder i erkendelse af ansvar for aktiv og konstruktiv deltagelse i møderne.