Menu

Persondata

Databeskyttelse/Persondata tekst

Databeskyttelse/Persondata tekst

Pjece
I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden udarbejdede GLS-A følgende pjece, der giver en kort indføring i persondataforordningen. Her kan du blandt andet læse mere om hvad en personoplysning er, hvilke behandlingsformer der er omfattet og hvilke grundprincipper der skal iagttages når virksomheden behandler personoplysninger, ligesom du får en kort introduktion til lovgrundlagene for behandlingerne samt begreberne dataansvarlig og databehandler. Pjecen findes her.