Funktionærer og funktionærlignende ansatte

Funktionærloven fastsætter, hvilke medarbejdere der er funktionærer. Hvis en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, er reglerne i…

Funktionærloven fastsætter, hvilke medarbejdere der er funktionærer. Hvis en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, er reglerne i loven gældende. Det er ikke muligt at aftale, at funktionærloven ikke gælder, heller ikke selvom både arbejdsgiver og medarbejder er enige herom. Funktionærlovens regler beskrives i hovedpunkter under punkt 1.

Funktionærlignende ansatte er derimod medarbejdere, som ikke udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven. Her er der tale om, at medarbejderen ved aftale tillægges alle eller nogle af de rettigheder, som følger af funktionærloven. Reglerne for funktionærlignende ansatte beskrives under punkt 2.

Funktionærer
Når en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, får den pågældende medarbejder status af funktionær og opnår alle funktionærens vilkår ifølge loven. Det er derfor vigtigt at kende betingelserne for hvornår medarbejderen er funktionær, ligesom det er vigtigt at kende de særlige rettigheder og pligter, der udspringer af funktionærloven.