Menu

Funktionærer og funktionærlignende ansatte

Funktionærloven fastsætter, hvilke medarbejdere der er funktionærer. Hvis en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, er reglerne i…

Funktionærloven fastsætter, hvilke medarbejdere der er funktionærer. Hvis en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, er reglerne i loven gældende. Det er ikke muligt at aftale, at funktionærloven ikke gælder, heller ikke selvom både arbejdsgiver og medarbejder er enige herom. Funktionærlovens regler beskrives i hovedpunkter under punkt 1.

Funktionærlignende ansatte er derimod medarbejdere, som ikke udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven. Her er der tale om, at medarbejderen ved aftale tillægges alle eller nogle af de rettigheder, som følger af funktionærloven. Reglerne for funktionærlignende ansatte beskrives under punkt 2.

Funktionærloven