Nyt til medlemmer

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter…

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter eller det kan være anden relevant nyhedsstof særligt målrettet vores medlemmer.

Jul og nytår 2021
I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er forskellige i de enkelte overenskomster og afhænger af, om medarbejderne holder fri eller arbejder på helligdagen/fridagen. Se i skemaet hvordan reglerne er for den enkelte dag i den relevante overenskomst.