Elever, EGU og IGU

Elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den uddannelsesrelevante overenskomst. En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, der veksler…

Elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den uddannelsesrelevante overenskomst. En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, der veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på en erhvervsrettet institution.  Læs mere om denne type af elever lige nedenfor.

Herudover er det muligt beskæftige EGU (FGU) elever og IGU-elever. Uddannelsen for EGU (FGU)-elever er af kortere varighed, og består som udgangspunkt består af 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleforløb. Forløbet henvender sig særligt til unge under 25 år. IGU-forløbet er derimod en forsøgsordning, der giver visse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mulighed for at blive ansat på en virksomhed som IGU-elever. Forsøgsordningen medfører foreløbigt at IGU-forløb kan påbegyndes til og med 30. juni 2022.

Elever under erhvervsuddannelse
Elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven og overenskomsten regulerer elevens rettigheder og pligter, samt løn og øvrige ansættelsesvilkår.