Elever, lærlinge, EGU og IGU

Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den uddannelsesrelevante overenskomst. En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse,…

Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den uddannelsesrelevante overenskomst. En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, der veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på en erhvervsrettet institution.  Læs mere om denne type af lærlinge og elever lige nedenfor.

Herudover er det muligt beskæftige EGU (FGU) elever og IGU-elever. Uddannelsen for EGU (FGU)-elever er af kortere varighed, og består som udgangspunkt består af 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleforløb. Forløbet henvender sig særligt til unge under 25 år. IGU-forløbet er derimod en forsøgsordning, der giver visse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mulighed for at blive ansat på en virksomhed som IGU-elever. Forsøgsordningen medfører foreløbigt at IGU-forløb kan påbegyndes til 1. januar 2024.

Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse
Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven og overenskomsten regulerer rettigheder og pligter samt løn og øvrige ansættelsesvilkår gældende for den enkelte elev og lærling.