Kontrolbestemmelsen

De kollektive overenskomster mellem GLS-A og 3F indeholder en kontrolbestemmelse, der giver 3F adgang til at kontrollere om overenskomsten overholdes,…

De kollektive overenskomster mellem GLS-A og 3F indeholder en kontrolbestemmelse, der giver 3F adgang til at kontrollere om overenskomsten overholdes, samt få oplysninger om virksomhedens brug af vikarer og entreprise.

Kontrolbesøg
Kontrol af overenskomstens overholdelse skal altid ske efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren. Uanmeldte kontrolbesøg kan således ikke finde sted. Tidspunktet for kontrolbesøget fastsættes efter nærmere aftale mellem virksomheden og 3F. 3F kan ikke ensidigt fastsætte et tidspunkt for kontrolbesøget. Kontrolbesøget foregår på virksomhedens kontor. 3F’s repræsentanter har ingen adgang til at gå rundt på virksomheden og har ikke ret til at tale med de ansatte i forbindelse med kontrolbesøget.