Seniorer

GLS-A’s overenskomster indeholder bestemmelser, der gælder for seniormedarbejdere. Arbejdsgiver har pligt til hvert år at afholde seniorsamtaler med den enkelte…

GLS-A’s overenskomster indeholder bestemmelser, der gælder for seniormedarbejdere. Arbejdsgiver har pligt til hvert år at afholde seniorsamtaler med den enkelte medarbejder. Seniormedarbejdere har ligeledes mulighed for at indgå aftale med arbejdsgiver om en seniorordning. Det giver medarbejderen mulighed for at afholde særlige seniorfridage.

Seniorsamtaler
Virksomheden har pligt til årligt at afholde en seniorsamtale med medarbejdere på 58 år eller derover. Formålet med seniorsamtalen er at afdække, hvordan virksomheden bedst viser hensyn til og fastholder seniormedarbejdere i beskæftigelse. Seniorsamtalen kan være en del af medarbejderudviklingssamtalen. Reglerne om seniorsamtaler gælder i alle GLS-A’s overenskomster, dvs. både i 3F, Dansk Metal og HK-overenskomsterne.