Tilbage til oversigt
14. april 2021

Fra den 21. april åbnes igen for udenlandske praktikanter

Regeringen og hovedparten af Folketingets partier har den 13. april indgået en aftale, som indebærer en gradvis genåbning for rejser ud og ind af Danmark. Som en del af aftalen udvides listen over anerkendelsesværdige formål således, at bl.a. praktikanter til landbrug, skovbrug og gartneri igen kan rejse ind i Danmark.

Unge udlændinge, som ønsker at komme til Danmark, skal starte forfra med at ansøge SIRI om opholds- og arbejdstilladelse. Alle ansøgninger, som er indgivet frem til 3. februar, hvor regeringen indførte stoppet for praktikanter, er blevet afvist af SIRI. Derfor skal man ansøge på ny.

Når praktikantstoppet bliver ophævet 21. april, har det været gældende i 11 uger.

COVID-19 situationen og hjemsendelsen af medarbejdere i SIRI har medført, at der gennem 2020 har udviklet sig en stor sagspukkel i SIRI, som styrelsen fortsat arbejder på at få nedbragt.

Det er stadig muligt for udenlandske praktikanter, der allerede er i Danmark at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 6 måneder.

Efter ansøgning kan der gives forlængelse af opholdstilladelse som praktikant på det grønne område, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 18 måneder i stedet for 12 måneder. Når praktikanten har indsendt ansøgning om forlængelse, kan praktikanten lovligt fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse – også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen. Bemærk, at denne særordning kun gælder for praktikanter med opholdstilladelse, der udløber senest den 8. august 2021.

Ansøg om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant her.

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende.

Tilbage til oversigt
man writing on paper