Tilbage til oversigt
11. april 2019

Henvendelser vedrørende EU-borgeres arbejde og ophold i Danmark skal nu ske til SIRI

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har pr. 1 april 2019 overtaget Statsforvaltningens opgaver vedrørende EU-borgeres ophold i Danmark. Dette sker, da Statsforvaltningen er lukket ved udgangen af marts måned. Opgaveovergangen medfører, at SIRI bliver ansvarlig for alle henvendelser vedrørende udenlandske ansatte, hvad enten der er tale om EU- eller tredjelandsstatsborgere.

Hvis en af dine ansatte skal ansøge om et EU-opholdsbevis, skal denne ansøgning nu rettes til SIRI, som i forbindelse med opgaveovergangen har åbnet en række nye afdelinger i henholdsvis København, Aarhus, Odense, Aalborg og Aabenraa. Du kan få mere information hos Ny i Danmark

 

Tilbage til oversigt