Tilbage til oversigt
19. maj 2021

Huslejen fra udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre kan ikke trækkes på lønsedlen

Det har hidtil været fast praksis hos mange arbejdsgivere, at huslejen fra udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre trækkes på lønsedlen inden lønnen udbetales. Det er en administrativ simpel løsning for både arbejdsgiver og de udenlandske ansatte. Men i henhold til ny lovgivning, skal udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre fremover have udbetalt hele deres løn til en dansk konto. Det betyder i praksis, at arbejdsgiveren ikke længere må trække huslejen på lønsedlen efter skat. Huslejen skal opkræves efter lønudbetaling.

Den nye lovændring betyder også, at der gives afslag på opholdstilladelse, såfremt det anføres i kontrakterne, at der trækkes husleje på lønsedlen efter skat. Reglerne gælder også eventuelle madordninger, hvor der trækkes et beløb efter skat.

GLS-A finder den nye lovgivning uhensigtsmæssig og i strid med både overenskomstens bestemmelser samt almindelig praksis. Vi arbejder på sagen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Tilbage til oversigt